Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri
- İnce Motor Becerileri
- El-Göz Koordinasyonu
- Muhakeme Becerisi
- İletişim Becerisi
- Zeka Gelişimi
- Duygu Gelişimi
- Dil/Konuşma Gelişimi
- Benlik Gelişimi
- Bağımsızlık
- Denge ve Koordinasyon