Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

 • MEB Odaklı Eğitim
 • Çoklu Zeka Modeli
 • Düşünme-Problem Çözme Becerileri Programı
 • Oyun Temelli Eğitim
 • Masal Terapisi Eğitimi
 • Diploma Programı
 • Gölge Eğitim Sistemi
 • Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modeli
 • İşbirlikli Öğrenme Modeli
 • Yaparak Yaşayarak Öğrenme
 • Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli
 • Scamper Yöntemi